Danh sách khách hàng

 

No.

Customer Name

Services /Products Supplied

Remarks

1

 

Công ty Năng lượng Mitsui Babcock - Anh Quốc
Cung cấp vật tư thiết bị cơ-nhiệt / cung cấp kỹ sư cơ-nhiệt-điều khiển tự động,
chuyên gia quản lý dự án

Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Phả lại 2

2

Công ty Xây dựng Kỹ thuật Hyundai - Hàn Quốc


Cung cấp vật tư thiết bị cơ-nhiệt / cung cấp kỹ sư xây dựng, cơ-nhiệt-điều khiển tự động, chuyên gia quản lý dự án

Nhiều dự án tại Việt Nam & nước ngoài

3

 

 

Tập đoàn Marubeni Corporation - Nhật Bản
Cung cấp vật tư thiết bị cơ-nhiệt / cung cấp kỹ sư cơ-nhiệt-điều khiển tự động, chuyên gia quản lý dự án Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Na Dương

4

 

 

Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại Cung cấp các loại máy móc thiết bị, vật tư dự phòng nhóm cơ-nhiệt-điện-điều khiển tự động & các dịch vụ kỹ thuật
 1000 MW

5

 

 

Công ty Nhiệt điện Na Dương Cung cấp các loại máy móc thiết bị, vật tư dự phòng nhóm cơ-nhiệt-điện-điều khiển tự động & các dịch vụ kỹ thuật  100 MW

6

 

 

Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn Cung cấp các loại máy móc thiết bị, vật tư dự phòng nhóm cơ-nhiệt-điện-điều khiển tự động & các dịch vụ kỹ thuật  100 MW

7

 

 

Công ty Nhiệt điện Ninh Bình Cung cấp các loại máy móc thiết bị, vật tư dự phòng nhóm cơ-nhiệt-điện-điều khiển tự động & các dịch vụ kỹ thuật  100 MW

8

 

 

Công ty Nhiệt điện Uông Bí Cung cấp các loại máy móc thiết bị, vật tư dự phòng nhóm cơ-nhiệt-điện-điều khiển tự động & các dịch vụ kỹ thuật  300 MW

9

 

 

Công ty Nhiệt điện Sơn Động Cung cấp vật tư dự phòng thay thế nhóm cơ-nhiệt-điều khiển tự động & các dịch vụ kỹ thuật  300 MW

10

 

 

Công ty Nhiệt điện Hải Phòng Cung cấp vật tư dự phòng thay thế nhóm cơ-nhiệt-điều khiển tự động & các dịch vụ kỹ thuật  600 MW

    11

 

 

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả Cung cấp vật tư dự phòng thay thế nhóm cơ-nhiệt-điều khiển tự động & các dịch vụ kỹ thuật  400 MW
 12 Công ty TNHH Một Thành Viên APATÍT Việt Nam Cung cấp 23 cụm bơm bùn KREBS các loại, lưu lượng từ 50m3/giờ đến 900m3/giờ phục vụ bơm quặng nghiền apatít trong các Nhà máy tuyển Tằng Lỏng, Bắc Nhạc Sơn, Cam Đường  Tổng công suất tuyển quặng: 1.780.000 tấn/năm

 

 

1/ 196,967