Vành chèn cơ khí

v Vành chèn cơ khí kiểu lõi quay trên hệ lò so tĩnh :

 • Kiểu vành chèn cơ khí này được dùng phổ biến cho các loại thiết bị trong hệ thống khử lưu huỳnh nhà máy phát điện, các thiết bị trong nghành công nghiệp sản xuất giấy.
 • Áp suất làm việc: 16 bars
 • Nhiệt độ làm việc: -20 đến 160 độ C
 • Tốc độ quay: đến 10m/giây

v Vành chèn cơ khí chống mòn :

 • Tiêu chuẩn thiết kế theo API 682, sử dụng các loại vật liệu như Carbon / Tungsten Carbide / Silicon Carbide cho các chi tiết quay.
 • Nhiệt độ làm việc: -50 đến 200 độ C
 • Áp suất làm việc: đến 20 bars
 • Tốc độ quay: đến 25 m/giây

v Vành chèn cơ khí kiểu đàn hồi :

 • Kiểu vành chèn này đặc biệt phù hợp làm việc với các môi chất lỏng có nhiệt độ cao.
 • Nhiệt độ làm việc: -40 đến 205 độ C
 • Áp suất làm việc: đến + 40 bars
 • Tốc độ quay: đến 13 m/giây 

v Vành chèn cơ khí máy khuấy :

 • Kiểu vành chèn này đặc biệt phù hợp làm việc trong môi trường cháy nổ.
 • Nhiệt độ làm việc: -25 đến 200 độ C
 • Áp suất làm việc: đến 16 bar
 • Tốc độ quay: đến 570 v/phút   

vành chèn cơ khí kiểu lõi quay

trên hệ lò so tĩnh

 

 

 

Vành chèn cơ khí chống mòn

 

 

Vành chèn cơ khí máy khuấy


 

 

Vành chàn cơ khí kiểu đàn hồi

        v      Phạm vi ứng dụng :
       Vành chèn cơ khí được ứng dụng rộng rãi

       cho các thiết bị máy bơm, máy khuấy cho các nhà máy:
      - Nhà máy điện
      - Hệ thống khử lưu huỳnh đường khói
      - Nhà máy giấy
      - Nhà máy hoá chất
      - Nhà máy sử lý nước
         

                                           


1/ 128,752