Các loại ống lò hơi
 

 

 Tiêu chuẩn vật liệu:

 

v SA178: Thép hợp kim carbon manganese, thép  hợp kim chống nhiễm từ - dùng để chế tạo kết cấu lò hơi và ống quá nhiệt

v SA179: Thép hợp kim carbon thấp, đúc, cán nguội - dùng chế tạo kết cấu và ống bộ trao đổi nhiệt

v SA192: Thép hợp kim carbon, đúc - dùng để chế tạo kết cấu lò hơi và ống quá nhiệt làm việc  trong môi trường áp suất cao.

v SA209T1A: Thép hợp kim carbon molybdenum - dùng chế tạo kết cấu lò hơi và ống quá nhiệt

v SA210: Thép hợp kim carbon trung bình - dùng chế tạo kết cấu lò hơi và ống quá nhiệt

v SA213: Thép hợp kim ferritic và austenitic - dùng để chế tạo kết cấu lò hơi và ống trao đổi nhiệt

v SA214: Thép hợp kim carbon chống nhiễm từ - dùng chế tạo ống trao đổi nhiệt và ống bình ngưng

v SA423: Thép hợp kim carbon thấp chống nhiễm từ

 

 Kích thước:

  • Chiều dài : ống thẳng dài đến 10m

  • Đường kính: từ DN20 đến DN150

 

 Phạm vi ứng dụng:

  • Ống lò hơi 

  • Ống bộ trao đổi nghiệt

  • Ống bình ngưng

 

Ống lò áp lực lò hơi

 

Giàn ống quá nhiệt

 

Ống áp lực định hình cong và côn

 


 


1/ 181,060