Cơ cấu chấp hành đóng mở van chạy điện
    

  v Cơ cấu chấp hành điện cho các ứng dụng năng lượng:


Với dải hoàn chỉnh các cơ cấu chấp hành điện, khí sử dụng trong các nhà máy điện, cho các thiết bị van điều khiển truyền động đóng mở kiểu quay nửa vòng,  quay nhiều vòng,  và các kiểu truyền động tuyến tính của các thiết bị cánh hướng gió, đập cản nhiệt...


SA Multiturn

Actuator

 

 

SA/GK Multiturn

Actuator

SG Quarterturn

Actuator

GS/GSD Quarterturn

Guillotine Actuator 

 

 

 

SA/ LE Linear

Actuator

SA/GF Lever Output - Pedestal Mounted

SA with AUMA

Matic Controls

SA with AUMATIC

Controls

SA With Remote

Mounted AUMATIC

 

       

 

    Chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói bao gồm các công việc tư vấn kỹ thuật, thiết kế mới hoặc thay thế các cơ cấu chấp hành cũ, lắp đặt, vận hành chạy thử và các dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất.

14/ 196,982