Hộp giảm tốc


v Các loại hộp giảm tốc (HGT) Công ty cung cấp bao gồm :


  • HGT bánh răng thẳng/nghiêng
  • HGT bánh răng côn
  • HGT bánh răng-trục vít
  • HGT bánh răng hành tinh


 

HGT bánh răng thẳng/nghiêng

 

 

HGT công suất lớn

 

HGT bánh răng-trục vít

HGT đa trục


2/ 196,968