Khớp nối


v  Khớp nối thuỷ lực :

Khớp nối thuỷ lực (biến mô) loại thuỷ lưu cố định hoặc biến đổi, truyền  động dựa trên  nguyên lý thuỷ lực học giúp cho hệ thống truyền động có hiệu suất và tuổi bền cao. Các loại khớp nối thuỷ lực đã chứng minh được tính hiệu quả kinh tế, độ tin cậy và tuổi bền trên hàng triệu sản phẩm đang sử dụng trên toàn thế giới .

v  Múp nối quay :

Múp nối quay là thiết bị sử dụng các kỹ thuật chuyển động cơ khí  để trung chuyển chất lỏng từ chi tiết tĩnh sang chi tiết quay của máy móc.

 

    

                    

  


1/ 196,947