đo lưu lượng, gas flowmeter, lưu lượng kế, đo lưu lượng chất lỏng, đo lưu lượng khí, khí nén, khí gas, đo lưu lượng LPG, đồng hồ đo nước thải

Vintec đã và đang cung cấp thiết bị đo quá trình hiện đại để giúp hệ thống cung cấp nước sạch ổn định, xử lý nước thải bảo vệ môi trường nước, quản lý thất thoát nước và tối ưu hóa vận hành nhà máy để giảm chi phí vận hành.

vi