đo lưu lượng, gas flowmeter, lưu lượng kế, đo lưu lượng chất lỏng, đo lưu lượng khí, khí nén, khí gas, đo lưu lượng LPG, đồng hồ đo nước thải

Nhà máy điện rác (WTE) cung cấp một giải pháp hợp lý về môi trường cho thách thức ngày càng gia tăng về xử lý chất thải ở các khu vực đô thị. Nó cũng giải quyết nhu cầu ngày càng tăng về các nguồn năng lượng thay thế. Vintec đã và đang cung cấp các thiết bị đo lường quá trình và thiết bị cơ khí hiện đại có công nghệ cao nhằm giúp nhà máy hoạt động hiệu quả và tin cậy.

vi