đo lưu lượng, gas flowmeter, lưu lượng kế, đo lưu lượng chất lỏng, đo lưu lượng khí, khí nén, khí gas, đo lưu lượng LPG, đồng hồ đo nước thải

Vintec đã và đang cung cấp đa dạng các thiết bị đo lường, cảm biến cho khí, gas, chất lỏng và nhiên liệu cho ngành công nghiệp chế tạo và sản xuất bán dẫn tại Việt Nam.

vi