đo lưu lượng

 • Dự án: Thiết kế, cung cấp và lắp đặt trạm Quan trắc nước thải - NM Bắc Nhạc Sơn
 • Thiết bị chính: Chất rắn lơ lửng (TSS), pH, nhiệt độ, COD, Amoni, lưu lượng (kênh hở)
 • Khách hàng: Công ty TNHH Một thành viên Apatit Việt Nam
 • Năm hoàn thành: 2022

 

đo lưu lượng

 • Dự án: Cung cấp thiết bị đo lưu lượng gió lò hơi (gió sơ cấp, thứ cấp, gió than)
 • Thiết bị chính: ST80 (FCI- Mỹ), loại chịu nhiệt độ cao
 • Khách hàng: Nhiệt điện Mông Dương 1- EVN; Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV
 • Năm hoàn thành: 2021-2022

 

 • Dự án: Cung cấp thiết bị đo lưu lượng khói thải hệ CEMS
 • Thiết bị chính: Thiết bị đo lưu lượng khí đa điểm MT91, MT100 Hãng FCI- Mỹ
 • Khách hàng: Nhiệt điện Vũng Áng 1 (2x600 MW) - PVPower
 • Năm hoàn thành: 2017, 2021

 • Dự án: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt các van điều khiển phun giảm ôn
 • Thiết bị chính: Van điều khiển Hãng KOSO/ Nhật Bản
 • Khách hàng: Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV .
 • Năm hoàn thành: 2012

 • Dự án: Cung cấp thiết bị đo lưu lượng khí flare gas
 • Thiết bị chính: ST100, GF90, Hãng FCI (Mỹ)
 • Khách hàng: Su Tu Nau Offshore/ Cuu Long JOC
 • Năm hoàn thành: 2014

 • Dự án: Thiết kế, cung cấp hệ SCADA giám sát lưu lượng khí Ni tơ
 • Thiết bị chính: ST80 (FCI- Mỹ), tủ panel, hệ thống SCADA
 • Khách hàng: Samsung Electronics Vietnam (SEV)
 • Năm hoàn thành: 2020-2022

 • Dự án: Cung cấp thiết bị đo lưu lượng khí Hydro
 • Thiết bị chính: ST80L, ST75V (FCI – Mỹ)
 • Khách hàng: Nhiệt điện Phả Lại - EVN, Nhiệt điện Mông Dương 2 (AES)
 • Năm hoàn thành: 2020

 • Dự án: Thiết kế, cung cấp hệ thống van điều khiển tái hoá hơi khí LNG lỏng
 • Thiết bị chính: Van điều khiển
 • Khách hàng: Dự án LNG Thị Vải - PV Gas
 • Năm hoàn thành: 2018

 • Dự án: Thiết kế, cung cấp hệ SCADA giám sát lưu lượng khí Ni tơ
 • Thiết bị chính: ST80 (FCI – USA) 
 • Khách hàng: Messer – Thai Nguyen
 • Năm hoàn thành: 2023

 • Dự án: Thiết kế, cung cấp hệ SCADA giám sát lưu lượng khí Ni tơ
 • Thiết bị chính: ST80 (FCI- Mỹ), tủ panel, hệ thống SCADA
 • Khách hàng: Messer – Bac Giang
 • Năm hoàn thành: 2023

vi