Thiết bị phân tích lỏng

Thiết bị phân tích lỏng

đo lưu lượng, gas flowmeter, lưu lượng kế, đo lưu lượng chất lỏng, đo lưu lượng khí, khí nén, khí gas, đo lưu lượng LPG, đồng hồ đo nước thải

Dải sản phẩm đa dạng cho các chỉ tiêu phân tích
 • Các chỉ tiêu: pH, ORP, TSS, DO, clo dư, ClO2, O3, mức bùn, độ đục và bộ phân tích đa chỉ tiêu
 • Cung cấp các giải pháp cảm biến đo tích hợp với bộ hiển thị cho tới các panel tích hợp đo lường đa chỉ tiêu
 • Ứng dụng cho tất cả các yêu cầu- từ môi trường khắc nghiệt tới các ứng dụng yêu cầu vệ sinh trong ngành thực phẩm

Thiết bị đo pH/ ORP

đo lưu lượng, gas flowmeter, lưu lượng kế, đo lưu lượng chất lỏng, đo lưu lượng khí, khí nén, khí gas, đo lưu lượng LPG, đồng hồ đo nước thải

For potentiometric analysis of liquids
 • Thiết kế cảm biến được tích hợp/ hoặc không yêu cầu bộ hiển thị (đầu ra 4…20 mA / HART)
 • Thiết kế thân cảm biến bằng nhựa bền chắc hoặc kính, với nhiều loại màng kính cho các ứng dụng khác nhau.
 • Tùy chọn tích hợp các mô đun phân tích trên cùng một panel cho việc đo pH và các thông số quan trọng khác.

Thiết bị đo độ dẫn điện

đo lưu lượng, gas flowmeter, lưu lượng kế, đo lưu lượng chất lỏng, đo lưu lượng khí, khí nén, khí gas, đo lưu lượng LPG, đồng hồ đo nước thải

Đo độ dẫn của các môi chất dẫn điện
 • Thiết kế cảm biến được tích hợp/ hoặc không yêu cầu bộ hiển thị (đầu ra 4…20 mA / HART)
 • Tùy chọn tích hợp các mô đun phân tích trên cùng một panel cho việc đo độ dẫn điện và các chỉ tiêu khác.
 • Dải ứng dụng rộng - từ nước tinh khiết đến nước uống tại vòi, và các hệ thống CIP

Panel phân tích đa chỉ tiêu

đo lưu lượng, gas flowmeter, lưu lượng kế, đo lưu lượng chất lỏng, đo lưu lượng khí, khí nén, khí gas, đo lưu lượng LPG, đồng hồ đo nước thải

Panel phân tích đa chỉ tiêu cho việc giám sát chất lượng nước
 • Linh hoạt trong việc cấu hình chọn lựa các thông số như: oxy hòa tan, độ đục, độ dẫn điện, pH/ ORP.
 • Tích hợp gọn nhẹ tất cả các cảm biến đo trên cùng một panel phân tích
 • Ghá lắp và đấu dây hoàn chỉnh, dễ dàng thay thế và điều chỉnh tại site.

Thiết bị đo tổng chất rắn lơ lửng (TSS)

đo lưu lượng, gas flowmeter, lưu lượng kế, đo lưu lượng chất lỏng, đo lưu lượng khí, khí nén, khí gas, đo lưu lượng LPG, đồng hồ đo nước thải

Đo lường quang học chất rắn lơ lửng
 • Cấu hình cảm biến đo liền với bộ hiển thị hoặc hiển thị từ xa
 • Công nghệ đo sử dụng 1 hoặc 4 chùm tia với đèn LED NIR cho các dải đo khác nhau
 • Cho các ứng dụng xử lý nước thải hoặc sản xuất thực phẩm sạch

Thiết bị đo oxy hòa tan (DO)

đo lưu lượng, gas flowmeter, lưu lượng kế, đo lưu lượng chất lỏng, đo lưu lượng khí, khí nén, khí gas, đo lưu lượng LPG, đồng hồ đo nước thải

Đo độ oxy hòa tan sử dụng công nghệ amperometric hoặc quang học
 • Sử dụng nhiều dòng cảm biến khác nhau với các loại vật liệu khác nhau
 • Tùy chọn tích hợp các mô đun phân tích trên cùng một panel cho việc đo oxy hòa tan và các thông số quan trọng khác.
 • Cho các ứng dụng nước và xử lý nước thải trong các nhà máy công nghiệp

Thiết bị đo độ đục

đo lưu lượng, gas flowmeter, lưu lượng kế, đo lưu lượng chất lỏng, đo lưu lượng khí, khí nén, khí gas, đo lưu lượng LPG, đồng hồ đo nước thải

Đo lường quang học độ đục
 • Thiết kế cảm biến khác nhau cho việc nhúng và ngập chìm hẳn trong nước, và tích hợp bộ hiển thị điện tử kèm buồng đo.
 • Công nghệ tán xạ ánh sáng theo tiêu chuẩn EPA 180.1 hoặc ISO 7027 (NIR-LED)
 • Cho các ứng dụng nước và xử lý nước thải trong các nhà máy công nghiệp

Thiết bị đo mức bùn

đo lưu lượng, gas flowmeter, lưu lượng kế, đo lưu lượng chất lỏng, đo lưu lượng khí, khí nén, khí gas, đo lưu lượng LPG, đồng hồ đo nước thải

Đo quang học mức và nồng độ bùn lắng
 • Tích hợp hệ thống gọn nhẹ với bộ hiển thị
 • Đo lường trực tiếp bởi góc truyền sáng 180° (NIR-LED)
 • Cho các ứng dụng nước và xử lý nước thải, khai mỏ và nhà máy điện.

Cảm biến đo chất khử trùng (Cl2, ClO2, O3)

đo lưu lượng, gas flowmeter, lưu lượng kế, đo lưu lượng chất lỏng, đo lưu lượng khí, khí nén, khí gas, đo lưu lượng LPG, đồng hồ đo nước thải

Đo clo dư, ozone, ClO2 sử dụng công nghệ amperometric
 • Thiết kế cảm biến không sử dụng màng đo với chức năng tự động làm sạch.
 • Tùy chọn tích hợp các mô đun phân tích trên cùng một panel cho Cl2, ClO2 hoặc O3 và các thông số quan trọng khác (pH, nhiệt độ).
 • Cho các ứng dụng nước và xử lý nước thải trong các nhà máy công nghiệp
vi