đo lưu lượng, gas flowmeter, lưu lượng kế, đo lưu lượng chất lỏng, đo lưu lượng khí, khí nén, khí gas, đo lưu lượng LPG, đồng hồ đo nước thải

Trong ngành sản xuất thực phẩm, bên cạnh những thách thức thông thường là đạt được cả “đảm bảo an toàn thực phẩm” và “giảm chi phí”, các nhà sản xuất cũng đang nỗ lực để đối phó với các bệnh truyền nhiễm và tiết giảm lao động. Vintec cung cấp các thiết bị đo lường quá trình hiện đại có độ tin cậy cao, hiệu suất cao giúp việc vận hành và tự động hóa liên tục nhà máy trong các điều kiện khác nhau.

vi