Quan trắc khí thải liên tục (CEMS)

Hệ thống quan trắc khí thải liên tục (CEMS)
Chúng tôi thực hiện trọn gói từ khâu tư vấn thiết kế lên cấu hình kỹ thuật, sizing hệ thống, mua sắm thiết bị, lắp đặt, vận hành chạy thử và cung cấp các dịch vụ sau bán hàng cho toàn bộ hệ thống quan trắc khí thải liên tục.
đo lưu lượng
 
Với nhiều năm kinh nghiệm gắn bó với lĩnh vực tự động hóa công nghiệp, hệ thống của chúng tôi được thiết kế và phát triển như một giải pháp chìa khóa trao tay hoàn chỉnh. Từ việc trích xuất lấy mẫu, thông qua các bộ phân tích, thu thập dữ liệu và quản lý báo cáo, mỗi hệ thống được định cấu hình để tuân thủ các yêu cầu quy chuẩn và kỹ thuật từ khách hàng, bao gồm các nhà máy công nghiệp: ..
• Nhà máy điện rác
• Nhà máy điện tuabin khí
• Nhà máy điện đốt than
• Nhà máy sản xuất xi măng
• DeNOx (SNCR, SCR)
• Các nhà máy sản xuất thép, lọc hóa dầu, hóa chất,..
Hệ thống CEMS được thiết kế tuân thủ tiêu chuẩn EPA ở Hoa Kỳ, cũng như được phê duyệt và chứng nhận bởi các phòng thí nghiệm và tổ chức khác nhau trên thế giới như:
 
đo lưu lượng, van công nghiệp, thiết bị chuyển dòng, bơm công nghiệp, gas flowmeter, lưu lượng kế, vintec
vi