đo lưu lượng

Các ngành công nghiệp hóa chất thường được sản xuất trong một quy trình liên tục đòi hỏi một hệ thống điều khiển và đo lường quá trình có độ tin cậy cao và mạnh mẽ. Vintec đã và đang giúp việc vận hành tin cậy và hiệu quả bằng việc cung cấp các thiết bị đo lường từ các thương hiệu G7 nổi tiếng trên Thế giới.

vi