đo lưu lượng

Hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí xa bờ đòi hỏi thời gian hoạt động liên tục tối đa trong các điều kiện khắc nghiệt. Các hệ thống chính và thiết bị đo lường cần được tích hợp hệ thống điều khiển và hệ thống an toàn tin cậy.

 

vi