Thiết bị đo áp suất

đo lưu lượng, gas flowmeter, lưu lượng kế, đo lưu lượng chất lỏng, đo lưu lượng khí, khí nén, khí gas, đo lưu lượng LPG, đồng hồ đo nước thải

Thiết bị đo áp suất
  • Nguyên lý đo: tuyệt đối, gauge, và chênh áp
  • Thiết kế từ loại cơ bản, gọn nhẹ, tới dạng mô đun có thể tháo lắp dễ dàng.
  • Màng đo bằng ceramic và kim loại
  • Sử dụng trong các môi trường khắc nghiệt, sản xuất thực phẩm sạch hoặc ứng dụng liên quan đến an toàn (SIL)

Thiết bị đo áp suất liên tục, loại đơn giản

đo lưu lượng, gas flowmeter, lưu lượng kế, đo lưu lượng chất lỏng, đo lưu lượng khí, khí nén, khí gas, đo lưu lượng LPG, đồng hồ đo nước thải

Cho các ứng dụng đo áp suất nói chung, đo chênh áp và đo mức kiểu chênh áp
  • Thiết kế bền chắc, housing hàn kín bằng thép không rỉ với tùy chọn hiển thị LCD và tháo lắp dạng mô đun.
  • Thiết kế màng lõm xuống hoặc gắn âm trong mặt bích, có sẵn nhiều vật liệu khác nhau.
  • Đáp ứng tất cả các yêu cầu từ môi trường khắc nghiệt tới sản xuất thực phẩm sạch với các đầu ra chuẩn HART 2 dây.

Thiết bị đo áp suất liên tục quá trình

đo lưu lượng, gas flowmeter, lưu lượng kế, đo lưu lượng chất lỏng, đo lưu lượng khí, khí nén, khí gas, đo lưu lượng LPG, đồng hồ đo nước thải

Cho các ứng dụng đo áp suất quá trình nâng cao, đo chênh áp và đo mức và giao diện kiểu chênh áp
  • Chế tạo đáp ứng cho hầu hết các quá trình công nghiệp với phần mềm nâng cao, truyền thông và đánh giá hiệu suất.
  • Màng đo bằng ceramic hoặc kim loại với nhiều tùy chọn vật liệu housing khác nhau.
  • Đáp ứng các tiêu chuẩn và chứng nhận nâng cao. Sử dụng trong các môi trường khắc nghiệt, sản xuất thực phẩm sạch hoặc ứng dụng liên quan đến an toàn (SIL)
vi