Thiết bị đo lưu lượng

đo lưu lượng, gas flowmeter, lưu lượng kế, đo lưu lượng chất lỏng, đo lưu lượng khí, khí nén, khí gas, đo lưu lượng LPG, đồng hồ đo nước thải

Dải sản phẩm hoàn chỉnh cho việc đo lường lưu lượng thể tích, lưu lượng khối lượng, tỷ trọng và nồng độ

  • Đa dạng các nguyên lý đo cho các ứng dụng và môi chất khác nhau

  • Đo lưu lượng chất lỏng, hơi, khí và gas

  • Từ các ứng dụng cơ bản đến cao cấp, đồng hồ cho mục đích thương mại, các ứng dụng cho ngành thực phầm đến các hệ thống thiết bị an toàn

vi